CUSTOMERS & REFERENCES
CUSTOMERS & REFERENCES
โครงการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ที่ให้ความไว้วางใจในสินค้าและบริการของเรา
TRUSTED AUTHORITIES & ORGANIZATIONS
- Overview
- Vision & Mission
- Private Sectors
- Government Sectors
- Design & Consultation
- Equipment Selection
- Installation & Site test
- After Sales Services & Maintenance
FOCUS-TECH CO.,LTD
ADDRESS :
82/28 ซอย ทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 25 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
Tel : 0-2115-3791-2, 0-2889-0151-4
Fax : 0-2889-0155, 0-2889-1872
E-MAIL : focustec@truemail.co.th
เวลาทำงาน : 8.30-18.00 น.