PRODUCTS
PUMPS
เครื่องสูบน้ำ
SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS
เครื่องสูบน้ำเสียชนิดจุ่มใต้น้ำ ผลิตภัณฑ์จากประเทศเยอรมันนี ใช้สำหรับสูบน้ำเสียที่มีขยะ หรือเศษวัสดุต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีและระบบป้องกันเครื่องสูบน้ำอันทันสมัยและมีประสิทธิภาพ พร้อมใบพัดชนิด NON CLOG เพื่อป้องกันการติดขัดของของเสีย
SUBMERSIBLE DRAINAGE & SLUDGE PUMP
เครื่องสูบน้ำดี และน้ำเสียที่มีตะกอนเพียงเล็กน้อย เหมาะสำหรับงานระบายน้ำโดยทั่วไป มีระบบป้องกันความร้อนสูงภายในเพื่อตัดการทำงานของระบบ ง่ายต่อการติดตั้ง และเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ที่ต้องการสูบน้ำ มีขนาดมอเตอร์ให้เลือกใช้ตั้งแต่ 0.5-60 กิโลวัตต์
SUBMERSIBLE PROPELLER PUMP
เครื่องสูบระบายน้ำใบพัดชนิด และ เป็นเครื่องสูบระบายน้ำขนาดใหญ่ ที่ให้อัตราสูบปริมาณมากเหมาะสำหรับงานสูบระบายน้ำจำนวนมากหรือ การป้องกันน้ำท่วมงานชลประทานสามารถให้อัตราการสูบได้สูงถึง 6,500 ลิตร/วินาที ติดตั้งอยู่ภายในท่อ เครื่องสูบน้ำ ผลิตด้วยวัสดุที่มี คุณภาพสูงทั้งตัวเรือน และใบพัด มีขนาดตั้งแต่ 11-700 กิโลวัตต์
END-SUCTION CENTRIFUGAL PUMPS
เครื่องสูบน้ำชนิดดูดทางเดียว ขับด้วยมอเตอร์แยกส่วน เป็นเครื่องสูบน้ำที่เหมาะสำหรับงานสูบน้ำโดยทั่วไป งานสูบจ่ายน้ำอาคาร บ้านเรือน อุตสาหกรรมโรงงาน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า คอนโดมิเนียมหรือ ระบบดับเพลิง มีให้เลือกใช้งานอย่างหลากหลายตั้งแต่ขนาด 3-150 กิโลวัตต์ด้วยอัตราการสูบตั้งแต่ 4-900 ลิตร/วินาที
MOBILE PUMPS
เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ลากจูง ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ติดตังบนเทรลเลอร์ต่อพ่วง สำหรับใช้ในงานสูบระบายน้ำการชลประทาน มีขนาดเครื่องยนต์ตั้งแต่ 50-200 แรงม้า
SUBMERSIBLE DRAINAGE & SLUDGE PUMP
เครื่องสูบน้ำชนิด END SUCTION CENTRIFUGALPUMP เหมาะสำหรับการใช้งานสูบน้ำ และของเหลวต่างๆ มีอัตราการสูบให้เลือกใช้ถึง 1,800 ลบ.ม. ต่อชั่วโมงแรงดันสูงสุดที่ (P MAX) 16 บาร์

เหมาะสำหรับการใช้งานสูบน้ำ และของเหลวต่างๆ เพื่อการสูบส่ง และสำเลียงน้ำไปใช้งาน APPLICATION ต่างๆ ดังนี้
 • การสูบส่งน้ำเพื่อการใช้งานตามอาคาร
 • ตึกสูง บ้านเรือน โรงแรม หรือห้างสรรพสินค้า
 • การสูบในการชลประทาน
 • การสูบระบายน้ำ
 • การสูบสารเคมีต่างๆ น้ำมันและสารเคมีที่มีอุณหภูมิร้อน
 • การสูบน้ำในระบบหล่อด้วยความเย็น และความร้อน
 • การสูบส่งน้ำในระบบ HVAC หรือ ระบบ ระบายความร้อน (COOLING TOWER)
 • การสูบน้ำในระบบป้องกันอัคคีภัย
SUBMERSIBLE DRAINAGE & SLUDGE PUMP
เครื่องสูบน้ำเสียชนิดจุ่มใต้น้ำ ผลิตภัณฑ์จากประเทศเยอร์มันนี ใช้สำหรับสูบน้ำเสียที่มีขยะ หรือเศษวัสดุต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีและระบบป้องกันเครื่องสูบน้ำอันทันสมัยและมีประสิทธิภาพ พร้อมใบพัดชนิด NON CLOG เพื่อป้องกันการติดขัดของของเสีย

เหมาะสำหรับการใช้งานสูบน้ำ และของเหลวต่างๆ เพื่อการสูบส่ง และสำเลียงน้ำไปใช้งาน APPLICATION ต่างๆ ดังนี้
 • การสูบส่งน้ำเพื่อการใช้งานตามอาคาร
 • ตึกสูง บ้านเรือน โรงแรม หรือห้างสรรพสินค้า
 • การสูบในการชลประทาน
 • การสูบระบายน้ำ
 • การสูบสารเคมีต่างๆ น้ำมันและสารเคมีที่มีอุณหภูมิร้อน
 • การสูบน้ำในระบบหล่อด้วยความเย็น และความร้อน
 • การสูบส่งน้ำในระบบ HVAC หรือ ระบบ ระบายความร้อน (COOLING TOWER)
 • การสูบน้ำในระบบป้องกันอัคคีภัย
SUBMERSIBLE WILL PUMPS
เครื่องสูบน้ำรุ่น SP เป็นเครื่องสูบน้ำบาดาลที่ผลิตด้วยวัสดุสแตนเลสสตีล ทั้งตัวเรือนเครื่องสูบและใบพัด ใช้ในการขนส่งน้ำมายังแหล่งที่ต้องการใช้น้ำบนพื้นดิน ด้วยประสิทธิภาพของมอเตอร์ชนิด PREMIUMEFFICIENCY IEC จึงทำให้เครื่องสูบน้ำมีประสิทธิภาพการสูบจ่ายน้ำที่ดี และมีค่าการใช้พลังงานที่ตำ

TECHNICAL OVERVIEW
* MAX. CAPACITY: 320 M3/H
* MAX. PRESSURE: 600 MWC (60 BAR)
* SIZES FROM 3" TO 12"
* DISCHARGE CONNECTION IN RP OR NPT FROM 3/4 TO 10"
* MOTOR FLANGE: NEMA STANDARD FROM 4" TO 10"
* MOTOR SIZES FROM 0.37 300 KW
* TEMP. RANGE FROM -20oC TO +90oC
* BUILT IN NON RETURN VALVE IN ALL SIZES
VERTICAL AND HORIZONTAL MULTISTAGE PUMPS
เครื่องสูบน้ำหลายใบพัด (MULTISTAGEPUMPS) รุ่น SB ใช้สำหรับเพิ่มแรงดันในการใช้งานต่างๆ ได้มากมาย อาทิ ระบบน้ำที่สูบจ่ายไปยังอาคารสูง ระบบน้ำที่ใช้ในกระบวนการแปรรูป, ระบบการล้างและทำความสะอาด, ระบบน้ำทะเล, การสูบจ่ายกรดและด่าง, ระบบรีเวิร์สออสโมซิสและระบบสระว่ายน้ำ เป็นต้น

TECHNICAL OVERVIEW
* MAX. CAPACITY: 210 M3/H
* MAX. PRESSURE: 500 MWC (50 BAR)
* CONNECTION SIZES FROM DN25-DN150
* CONNECTION: DIN/AZSI FLANGES, THREADED OVAL FLANGES, VITAULIC COUPLINGS
* MOTORS: IEC OR NEMA, ENERGY CLASS IE3
* MOTOR SIZES FROM 0.37 120 KW
* TEMP. FROM -30oC TO +130oC
* MECHANICAL SEAL IN CARTRIDGE ARRANGEMENT
- Overview
- Vision & Mission
- Private Sectors
- Government Sectors
- Design & Consultation
- Equipment Selection
- Installation & Site test
- After Sales Services & Maintenance
FOCUS-TECH CO.,LTD
ADDRESS :
82/28 ซอย ทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 25 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
Tel : 0-2115-3791-2, 0-2889-0151-4
Fax : 0-2889-0155, 0-2889-1872
E-MAIL : focustec@truemail.co.th
เวลาทำงาน : 8.30-18.00 น.