PRODUCTS
SUBMERSIBLE MIXER
เครื่องกวนตะกอนชนิดจุ่มใต้น้ำ
SUBMERSIBLE MIXER
เครื่องกวนตะกอนชนิดจุ่มใต้น้ำ SULZERABS RW SERIES เครื่องกวนตะกอนไฟฟ้าขับด้วยมอเตอร์ชนิดจุ่มใต้น้ำ รุ่น RWSERIES ออกแบบมาให้เหมาะกับการใช้งานในการกวนตะกอน และการกวนผสม ภายในระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทับถมของตะกอนในบ่อ และเป็นการเติมอ๊อกซิเจนให้กับน้ำในอีกรูปแบบหนึ่งเครื่องกวนตะกอนไฟฟ้าชนิดจุ่มใต้น้ำ ผลิตด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรง ทนทานต่อการกัดกร่อน ประกอบด้วยมอเตอร์ PREMIUMEFFICIENCY IEC ติดตั้งระบบ เซนเซอร์ป้องกันความร้อน และความชื่นในตัวเรือนเครืองกวน เครื่องกวนตะกอน SULZER ABS รุ่น RW มีให้เลือกทั้งรุ่นที่ขับด้วยมอเตอร์ และเกียร์ ขนาด 1.3-13 กิโลวัตต์ครอบคลุมทุกการใช้งานโดยทั่วไป
SUBMERSIBLE FLOW BOOSTER
เครื่องผลักดันน้ำและกวนตะกอนชนิดจุ่มใต้น้ำ FLOW BOOSTER เครื่องผลักดันน้ำ SULZER ABS รุ่น SB ถูกออกแบบให้มีมอเตอร์รอบหมุนช้า (LOW SPEED) ระดับการป้องกัน IP68 เพื่อใช้ในการผลักดันน้ำ ให้ตะกอนภายในระบบบำบัดมีการไหลเวียนอยู่ตลอดเวลา มอเตอร์มีขนาดตั้งแต่ 1.4-4.6 กิโลวัตต์ พร้อมทั้งติดตั้งเซอเซอร์ป้องกันความร้อนและความชื่นสูงในตัวเครื่อง
SULZER MIXER (SUBMERSIBLE RECIRCULATING PUMP)
เครื่องผลักดันน้ำพร้อมกวนผสมรุ่น ABSRCP ถูกออกแบบมาในการใช้งานผลักดันและกวนผสมภายในระบบบำบัดน้ำเสียชนิด ACTIVATED SLUDGE ระบบระบายน้ำหรือระบบป้องกันน้ำท่วม ตัวเครื่องประกอบด้วยส่วนประกอบของใบพัด ชุดมอเตอร์ชนิดจุ่มใต้น้ำ และวงแหวนป้องกันตัวเรือนวัสดุของตัวเรือนและอุปกรณ์ต่างๆ มีให้เลือกใช้งานสองชนิดทั้ง เหล็กหล่อ และแสตนเลส สตีล การติดตั้ง และการดูแลรักษา RCP เป็นไปโดยง่ายด้วยการติดตั้งพร้อชุดติดตั้ง INSTALLATION DEVICE ที่ใช้ในการน้ำเครื่องขึ้นลง และสามารถปรับองศาทิศทางของการสูบได้
- Overview
- Vision & Mission
- Private Sectors
- Government Sectors
- Design & Consultation
- Equipment Selection
- Installation & Site test
- After Sales Services & Maintenance
FOCUS-TECH CO.,LTD
ADDRESS :
82/28 ซอย ทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 25 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
Tel : 0-2115-3791-2, 0-2889-0151-4
Fax : 0-2889-0155, 0-2889-1872
E-MAIL : focustec@truemail.co.th
เวลาทำงาน : 8.30-18.00 น.